Skip to main content

Studii primare

Școala Germană Hermann Oberth este acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, atât cu predare în limba germană maternă, cât și cu predare în limba română, intensiv/ bilingv germană.

Ce ne face diferiți?

 • Continuitate

De la grădiniță, la învățământul primar și apoi la nivel gimnazial, elevii beneficiază de un concept pedagogic specific școlii noastre, coerent dezvoltat și aplicat.  Fiecare elev este susținut pentru a-și identifica pasiunea, talentul, pentru a se descoperi pe sine și pentru a -și atinge potențialul la nivel maxim.

 • Accentul pus pe asigurarea tranzițiilor reușite 

Trecerea de la grădiniță la învățământul primar, de la învățământul primar la gimnaziu și apoi la liceu, toate aceste tranziții sunt importante pentru noi și de aceea sunt atent pregătite, astfel încât să asigure fiecărui elev reușita personală.

 • Suport educațional inclus în program 

La nivelul învățământului primar elevii au incluse ore de suport educațional. Scopul este de a forma deprinderi de lucru independent, de a dezvolta autonomia elevilor. Totodată, pe durata acestor ore de suport, elevii sunt sprijiniți să aprofundeze sau să consolideze anumite elemente de conținut. 

 • Cursuri specifice școlii noastre, incluse în program

Kinderliteratur

Apropierea copiilor de universul cărților este o preocupare a întregii echipe. De aceea, în fiecare săptămână elevii au ore de literatură pentru copii, în care descoperim cele mai frumoase lecturi în limba germană. Cartile sunt uneori însoțite de componenta audio, astfel încât să dezvoltăm și competența de înțelegere a mesajului audio. Predicțiile, dezbaterile, ilustrarea unei povești cu desene, scrierea în comun a unei cărți etc., toate acestea sunt practici curente, naturale, care contribuie la formarea unui profil de cititor - practician.           

Experimente 

În orarul elevilor, experimentele sunt o ilustrare a fenomenelor și proceslor studiate în orele de științe. Explorarea relației cauză- efect, exprimarea unor predicții referitoare la fenomenele observate, înregistrarea observațiilor- toate acestea sunt exersate în ore de curs dedicate. Profesorii noștri sunt cu toții formați pentru a cultiva elevilor curiozitatea pentru a înțelege lumea din jurul nostru. Contextualizarea învățării științelor este calea pe care o urmăm. Science-technology-society - STS - este conceptul prin care includem experiențele de zi cu zi ale elevilor și problemele sociale contemporane, cum ar fi problemele de netură etică sau de mediu, care dezvoltă atât abilități de gândire critică, cât și responsabilitate socială.

Matematică în limba română

Chiar dacă urmăm calea limbii germane materne, terminologia specifică matematicii o aprofundăm și în limba română, astfel încât elevii care au o atracție specială față de matematică să poată participa la concursurile specifice desfășurate la nivel local/ regional/național.

Educație muzicală

Orele de muzică  se desfășoară cu profesor specializat, căci muzica este în sine un limbaj.  Doar un profesor pasionat știe cum să îl ajute pe elev să descifreze acest limbaj și să asimileze acea cultură muzicală veritabilă. Muzica înseamnă și bucurie, relaxare, exprimarea sinelui. 

 • Progres lingvistic

A lucra cu profesori vorbitori nativi, dar și formați pentru a înțelege cum se dezvoltă competențele lingvistice și ce rol joacă metacogniția constituie premisa de a obține rezultate excelente în evoluția achizițiilor lingvistice. În ultimii ani, elevii noștri au obținut locul 1 la Olimpiada Națională de Limbă Germană Maternă, iar în clasa a XI-a, au susținut examenul DSD cu atingerea nivelului C1. Elevii noștri sunt olimpici naționali și la limba engleză, cu mențiuni obținute în ultimii ani la nivel național, deoarece sensibilitatea lingvistică, dezvoltată de la vârste mici prin expunerea la diferite limbi, îi ajută și le facilitează progresul natural.

În învățământul primar, limba română este predată de profesor pentru învățământul primar specializat pentru limba română, în timp ce limba germană se studiază cu un alt profesor dedicat. Astfel, standardele sunt susținute pentru fiecare limbă la nivel relevant.

 • Resurse educaționale din Germania sau Austria

Resursele utilizate în școală (cărți, manuale, caiete-suport, dicționare etc. ) sunt în majoritate achiziționate din Germania sau Austria. Orice elev care se transferă într-o școală din Germania sau Austria se integrează facil, cu succes, fiind în unanimitatea cazurilor înscriși într-o clasă superioară.

 • Dimensiunea culturală

În fiecare an, elevii noștri participă la marile sărbători ale culturii germane. Totodată, bianual, sunt organizate tabere în Austria sau Germania, atât cu caracter cultural, cât și tabere cu profil educațional.

 • Dimensiunea soială

Să fim empatici, să îi ajutăm pe cei din jurul nostru, să respectăm opțiunile celorlalți și multe altele învățăm transversal, prin intermediul tuturor orelor de curs. Lucrăm în echipă atât în orele de curs, cât și în afara programului școlar: din primele clase învățăm să concepem un proiect, să îl dezvoltăm și să îl prezentăm. Lucrăm împreună, învățăm împreună, ne jucăm împreună. 

Acest cadru a fost structurat pentru a accentua aspectul comunicativ-funcţional al învăţării limbii şi literaturii germane materne în contextul actual.

Capătă importanţă:

 • autodescoperirea şi reflecţia;
 • valorificarea ideilor creative;
 • responsabilitatea pentru învăţare;
 • empatia şi grija faţă de ceilalţi;
 • administrarea pozitivă atât a succesului, cât  şi a eşecului;
 • colaborarea şi competiţia;
 • diversitatea şi incluziunea;
 • natura şi protejarea ei;
 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii germane în diferite situaţii de comunicare
 2. Aplicarea şi extinderea elementelor de bază ale activităţilor ştiinţifice cât şi însuşirea de cunoştinţe de fundal literar-ştiinţifice, pe baza diverselor texte literare şi non-literare
 3. Argumentarea în scris şi oral, exprimarea opiniei şi utilizarea gândirii critice în abordarea textelor literare şi non-literare
 4. Înţelegere pentru expresiile culturale străine şi pentru opiniile diferite
 1. Bucuria de a citi, sensibilitate şi sensibilitate estetică în domeniul literaturii;
 2. Cunoaşterea valorilor culturii germane şi interiorizarea acestora;
 3. Gândire independentă, gândirea critică;
 4. Încredere în capacitatea comunicativă;
 5. Flexibilitate şi toleranţă faţă de argumentele şi părerile altora;
 6. Deschidere pentru nou;
 7. Abilităţi de comunicare interculturală, realizarea de conexiuni între literatura de specialitate în limba maternă şi literatura română.

La Matematică și explorarea mediului se urmăreşte  contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor în diferite situaţii de viaţă.

Metodele utilizate în procesul de predare-învățare  sunt focalizate pe elev, specifice învățării prin acțiune, astfel încât obiectivele propuse să poată fi realizate într-un context cât mai atractiv.