Skip to main content

Liceu

Deutsche Schule Hermann Oberth este autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu următoarele specializări :

Profil REAL:

 • Specializarea Matematică – informatică (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);
 • Specializarea Științe ale naturii (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);

Profil UMAN:

 • Specializarea Filologie (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);
 • Specializarea Științe sociale (limbă de predare germană maternă și bilingv germană).
 • Liceul German Hermann Oberth este Centru de testare ECDL
 • Liceul German Herman Oberth organizează programe de pregătire pentru DSD (Deutsches Sprachdiplom)
 • Liceul German Herman Oberth organizează programe de pregătire pentruexamenele Cambridge

 

Posibilitatea de a studia limba germană cu o echipă de profesori care sunt specializaţi să predea în sistemul de limbă germană maternă.

Prin ce suntem diferiţi de alte licee?

Dincolo de opţiunile care vizează domeniile pe care elevii doresc să le aprofundeze, HOS se preocupă :

 • să rafineze tehnicile de învăţare, în contexte diferite şi provocări multiple ;
 • să asigure o expunere bogată la perspective sociale variate ale domeniilor de studiu ;
 • să sprijine pregătirea antreprenorială ;
 • să inspire în rândul comunităţii şcolare ideea învățării pe tot parcursul vieții;
 • să susţină creativitatea, inovaţia, ingeniozitatea în viaţa comunităţii educaţionale;
 • să promoveze respectul pentru diversitate şi drepturile celorlaţi ;
 • să dezvolte abordarea critică a evenimentelor care se succed în societate, la nivel naţional şi internaţional ;
 • să promoveze importanţa sănătății fizice, a intelectului, a eticii și a comportamentului social;
 • să stimuleze participarea la activităţi sportive în scopul construirii unui comportament bazat pe fair play, tenacitate, spirit de echipă etc.
 • să încurajeze voluntariatul şi practiciarea pe durata cursurilor liceale.

De ce limba germană ?

Cel mai mare protagonist economic din Europa, aflat în spațiul german de limbă, se caracterizează prin stabilitate, dezvoltare constantă și, implicit, o nevoie majoră de specialiști.

Cu un portofoliu lingvistic care cuprinde atât limba germană, atestată prin examinările specifice de limbă,  cât și engleza atestată prin examinările Cambridge, franceza sau spaniola și, bineînțeles, limba română, cu o pregătire temeinică în domeniul științelor, dar și al IT-ului, antreprenoriatului, eticii și psihologiei, toate construite pe axa creativității și inovației, absolvenții Liceului German Hermann Oberth au șanse reale de integrare academică universitară și profesională în medii de succes.