Skip to main content

Metodologia didactică

Gândim dincolo de educația tradițională.

Învățarea  experiențială  valorizează pe deplin experiența directa. De-a lungul procesului de învățare experiențială, elevul se implică activ în a pune întrebări, în a investiga, în a experimenta, în a rezolva probleme, în a-și asuma responsabilitatea, npentru a fi creativ și pentru a construi intelesuri. Competențele, cunoștințele și experiența sunt îmbogățite în afara orelor de curs, prin inițiative civice, activități practice, stagii de practică, tabere tematice, proiecte de cercetare pe teren, acțiuni de voluntariat etc.  Învățarea prin experiențe proprii provoacă gândirea critică  în rezolvarea unor situații concrete și luarea deciziilor în contexte care sunt in mod personal relevante pentru elevi. Această abordare a învățării implică, totodată,  oportunități de confruntare a ideilor, dezbateri, reflecție și aplicarea ideilor și abilităților în situații noi.

 

Prin urmare, acordăm atenție pentru ceea ce se întâmplă atât în clasă, cât și în afara ei, deoarece ne interesează dezvoltarea holistică a elevului. O metodologie inovatoare este una care reușește să răspundă nevoilor tuturor elevilor noștri, într-un cadru comun, dar, în același timp, personalizând pe cât posibil itinerariul fiecăruia.