Skip to main content

Atenție personalizată

Fiecare clasă, din primul an de școală primară până în ultimul an de liceu, are alocat un profesor diriginte.

Prin PAD, diriginţii, profesorii și îndrumătorii educaţionali însoțesc îndeaproape elevii în procesul lor de maturizare personală.  Pentru aceasta, se desfășoară numeroase acțiuni individuale și colective care vizează dobândirea de competențe personale și sociale pentru a-i ajuta pe elevii noștri în procesul de maturizare, socializare, în identificare opțiunilor pentru carieră etc.

Principalele direcţii de acţiune ale profesorului diriginte sunt:

 • Suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/solicitările elevilor. Activitățile cuprind și teme privind educația rutieră, educația și pregătirea juridică, privind respectarea normelor, protecția civilă, educația antiseismică, antidrog, împotriva bullying-ului, siguranței în mediile virtuale  etc., organizarea activităților de petrecere a  timpului liber sau activități de interes social și comunitar. Acestea se stabilesc după consultarea elevilor și în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul clasei.
 • Activitățile de suport educațional și consiliere pentru părinți (ședințe anuale si ocazionale cu părinții). Contactul frecvent și comunicarea cu familiile constituie un aspect crucial al proiectului nostru educațional. Prin menținerea unei comunicări deschise cu părinții, fiecare elev este atent monitorizat, iar evoluția, punctele forte și nevoile specifice sunt identificate și analizate.
 • Școala Germană Hermann Oberth se dedică prevenirii situațiilor de bullying și actualizează constant măsurile și politicile de prevenire și intervenție rapidă a acestui fenomen;
 • Identificarea nevoilor elevilor și comunicarea cu părinții pentru implicarea lor  în unul sau mai multe dintre programele noastre de atenție personalizată.

Orientarea educațională trebuie înțeleasă ca un proces de consiliere sau suport, integrat în procesul educațional, care este oferit elevilor pentru a-și atinge obiectivele, pentru a rezolva problemele pe care le au în mediul lor și pentru a susține dezvoltarea și integrarea personală în viața comunității.

Cele 3 domenii pe care le vizăm sunt:

1. Îndrumare școlară: obiectivul este de a sfătui elevii să acționeze responsabil în demersul  lor educațional, să își autoregleze învățarea, să colaboreze cu părinții și profesorii pentru a obține o eficiență și o calitate mai mari în procesul de predare-învățare. Consilierea elevilor cu privire la ”a învăța să înveți”  este o preocupare constantă. Adesea credem că această competență vine de la sine, dar în realitate este vorba de un proces de învățare, de orientare, de experimentare și reflecție, de susținere a elevilor.

2. Orientare profesională: obiectivul este de a sprijini elevii în dezvoltarea progresivă a abilităților și intereselor lor, în înțelegerea cerinţelor pieţei muncii și de asemnenea în luarea deciziilor cu privire la studii și profesii. A-și descoperi pasiunea este marea reușită în viața unui elev (și a unei echipe pedagogice). 

3. Îndrumare personală: scopul este de a-i ajute pe elevi în dezvoltarea lor personală, să  îi ajute să se cunoască pe ei înșiși, astfel încât să le  permită să își dezvolte strategii de rezolvarea a situațiilor concrete din viața de zi cu zi. O atenție individualizată o acordăm elevilor cu probleme emoționale sau cu nevoi educaționale speciale.

PROGRAMUL DE EXCELENŢĂ "HERMANN OBERTH"

Destinat atenției elevilor cu abilități dezvoltate. Programul are mai multe componente:

 • Detectarea timpurie a elevilor cu abilități înalte.
 • Îmbogățirea cognitivă a elevilor în clasă și în grupuri de lucru omogene.
 • Monitorizarea evoluției progresului.
 • Asigurarea de resurse specializate, atât umane, cât și materiale.
 • Sprijin pentru părinți.
 • Pregătire personalizată pentru participarea la competițiile școlare/ olimpiadele școlare, interne, locale, județene, naționale sau internaționale.
 • Identificarea de programe de practică sau de voluntariat pentru cunoașterea aspectelor practice ale domeniilor de interes, concomitent cu dezvoltarea abilităților sociale și a responsabilității civice.

 PROGRAMUL " MUNŢII PIATRA CRAIULUI"

Destinat atenției individuale a elevilor cu unele dificultăți, prin  asigurarea unui sprijin dedicat elevilor și pentru  consilierea profesorilor care lucrează cu elevii noștri. Acest program aprofundează atenția individualizată, implementarea măsurilor și resurselor specifice adaptate elevilor.

Pentru fiecare punct de susținere, se alocă resurse materiale în acord cu nevoile identificate, se stabilesc planuri individuale de progres și  acorduri școală- elev- părinte.

Comunicarea permanentă cu părinții este esențială pentru reușita programului.

PROGRAM DE ATENTIE PSIHOPEDAGOGICA

Acest program se adresează elevilor care sunt în etapa de tranziție de la un nivel  de învățământ la altul, precum și elevilor cu nevoi de sprijin și / sau intervenție în acest domeniu,  la solicitarea părinților, a cadrelor didiactice sau a elevilor.

PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ABILITĂȚILOR SOCIALE ȘI EMOȚIONALE

Acest program este destinat elevilor care au nevoie de sprijin și / sau intervenție psihopedagogică pentru dezvoltarea abilităților sociale.O variabilă importantă în procesul educațional subliniat de OECD este bunăstarea elevului. Școala prezintă pentru elevi prima interacțiune cu societatea și această experiență are o influență profundă în atitudinea și conduita lor. Elevii învață să fie rezilienți, să socializeze și să investească în aspirații și pasiuni.

 

PROGRAM DE MEDIERE "ÎNTRE EGALI"

Destinat îmbunătățirii aptitudinilor de conviețuire ale elevilor și formării abilităţilor de mediere.

Destinat elevilor care finalizează/debutează la un nivel de învățământ.

ALTE PROGRAME INDIVIDUALIZATE (adaptate nevoilor ELEVULUI)