Skip to main content

Acreditări

Grădiniţa Germană Hermann Oberth şi Şcoala Germană Hermann Oberth  au fost acreditate în urma evaluării  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar prin Ordinul  nr. 5388/21.08.2012. 

Liceul German Hermann Oberth este autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar  prin Ordinul  nr. 5762/12.11.2015, cu următoarele specializări : 

Real:

  • Specializarea Matematică – informatică (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);
  • Specializarea Științe ale naturii (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);

Uman:

  • Specializarea Filologie (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);
  • Specializarea Științe sociale (limbă de predare germană maternă și bilingv germană);

Şcoala Germană Hermann Oberth este Centru de examinare pentru DSD (Deutsche Sprachdiplom); diploma obținută este utilă elevilor care doresc să urmeze studiile în universități cu predare în limba germană.

Hermann Oberth International German School este școală candidată la Bacalaureatul Internațional (Geneva).

Școala Germană Hermann Oberth este Centru de pregătire examene Cambridge.

Școala Germană Hermann Oberth este membru Addvantage British Council.

Școala Germană Hermann Oberth este Școală Acreditată Erasmus.