Skip to main content

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 SCOALA GERMANA HERMANN OBERTH (în continuare, operatorul de date) își asumă responsabilitatea maximă și angajamentul față de stabilirea, implementarea și întreținerea acestei politici de protecție a datelor, garantând îmbunătățirea continuă a operării de date cu scopul de a atinge excelența în ceea ce privește respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) și reglementările Protecția În România a datelor cu caracter personal (Legea organică, legislația sectorială specifică și reglementările sale de aplicare).

Politica de protecție a datelor a SCOLII GERMANE HERMANN OBERTH se bazează pe principiul responsabilității proactive, potrivit căruia operatorul de date este responsabil pentru respectarea cadrului de reglementare și jurisprudențial care guvernează respectiva politică.

1.Protecția datelor în mod implicit: operatorul de date va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta că, în mod implicit, sunt prelucrate numai datele personale care sunt necesare pentru fiecare dintre scopurile specifice ale tratamentului.
2.Protecția datelor în ciclul de viață al informațiilor: măsurile care garantează protecția datelor cu caracter personal vor fi aplicabile pe parcursul întregului ciclu de viață al informațiilor.
3.Legalitate, loialitate și transparență: datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, loial și transparent în raport cu partea interesată.
4.Limitarea scopului: datele personale vor fi colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
5.Minimizarea datelor: datele cu caracter personal vor fi adecvate, pertinente și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
6.Acuratețe: datele personale vor fi exacte și, dacă este necesar, actualizate; Se vor lua toate măsurile rezonabile pentru ca datele personale care sunt inexacte în ceea ce privește scopurile pentru care sunt prelucrate să fie șterse sau rectificate fără întârziere.
7.Limitarea perioadei de conservare: datele cu caracter personal vor fi păstrate într-un mod care să permită identificarea părților interesate nu mai mult decât este necesar în scopul prelucrării datelor cu caracter personal.
8.Integritate și confidențialitate: datele cu caracter personal vor fi tratate astfel încât să garanteze o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva tratamentului neautorizat sau ilegal și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin aplicarea măsurilor tehnice sau aranjamente organizatorice adecvate.
9.Informații și instruire: una dintre cheile pentru garantarea protecției datelor cu caracter personal este formarea și informațiile oferite personalului implicat în prelucrarea acestora. Pe parcursul ciclului de viață al informațiilor, tot personalul cu acces la date va fi instruit în mod corespunzător și informat cu privire la obligațiile lor în ceea ce privește respectarea reglementărilor privind protecția datelor.

Politica de protecție a datelor a SCOLII GERMANE HERMANN OBERTH este comunicată întregului personal responsabil pentru tratament și este pusă la dispoziția tuturor părților interesate.

În consecință, această politică de protecție a datelor implică tot personalul operatorului de date, care trebuie să o cunoască și să o asume, considerând-o ca fiind a lor, fiecare membru fiind responsabil de aplicarea acesteia și verificarea reglementărilor privind protecția datelor aplicabile activității lor , precum și identificarea și furnizarea oportunităților de îmbunătățire pe care le consideră adecvate pentru a atinge excelența în ceea ce privește conformitatea.

Această politică va fi revizuită de către Direcția / Organul de conducere al SCOALA GERMANA HERMANN OBERTH, de câte ori se consideră necesar, pentru a se adapta, în orice moment, la dispozițiile actuale privind protecția datelor cu caracter.

Datele dumneavoastră sunt în siguranță

Informații în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

În Europa și Romania există reglementări privind protecția datelor, concepute pentru a vă proteja informațiile personale care sunt obligatorii pentru entitatea noastră.

Din acest motiv, este foarte important pentru noi să înțelegeți pe deplin ce vom face cu datele personale pe care le solicităm.

Astfel, vom fi transparenți și vă vom oferi controlul datelor dvs., cu un limbaj simplu și opțiuni clare care vă vor permite să decideți ce vom face cu informațiile dvs. personale.

Vă rugăm, dacă aveți întrebări după ce ați citit aceste informații, nu ezitați să ne întrebați.

 

Despre noi

Numele nostru: SCOALA GERMANA HERMANN OBERTH

CF-ul nostru: 18826600

Activitatea noastră principală: EDUCAȚIE

Numărul nostru de telefon de contact: +40 21 231 2045

Adresa noastră de e-mail de contact: contact@scoala-germana.ro

Vă stăm la dispoziție, nu ezitați să ne contactați.

Pentru ce vom folosi datele dvs.?

În general, datele dvs. personale vor fi utilizate pentru a vă putea raporta la dvs. și pentru a vă oferi serviciile noastre.

De asemenea, ele pot fi utilizate și pentru alte activități, cum ar fi trimiterea de reclame sau promovarea activităților noastre.

De ce trebuie să folosim datele dvs.?

Datele dvs. personale sunt necesare pentru a putea interacționa cu dvs. și pentru a vă oferi serviciile noastre. În acest sens.

Cine va cunoaște informațiile pe care le cerem?

În general, numai personalul entității noastre care este autorizat în mod corespunzător poate avea cunoștință despre informațiile pe care le solicităm.

În mod similar, acele entități care trebuie să aibă acces la acesta, astfel încât să putem furniza serviciile noastre, pot cunoaște informațiile dvs. personale. Astfel, de exemplu, banca noastră va cunoaște datele dvs. dacă plata serviciilor noastre se face prin card sau transfer bancar.

La fel, acele entități publice sau private cărora suntem obligați să le furnizăm datele dvs. cu caracter personal din cauza respectării oricărei legi vor avea cunoștință despre informațiile dvs. Pentru a vă oferi un exemplu, Legea fiscală vă obligă să furnizați Agenției fiscale anumite informații cu privire la operațiunile economice care depășesc o anumită sumă.

În cazul în care, indiferent de ipotezele menționate anterior, trebuie să dezvăluim informațiile dvs. personale altor entități, vă vom solicita permisiunea în prealabil prin opțiuni clare care vă vor permite să decideți în acest sens.

Cum vă vom proteja datele?

Vă vom proteja datele cu măsuri de securitate eficiente bazate pe riscurile implicate în utilizarea informațiilor dvs.

În acest scop, entitatea noastră a aprobat o politică de protecție a datelor și se efectuează controale și audituri anuale pentru a verifica dacă datele dvs. personale sunt sigure în orice moment.

Vă vom trimite datele în alte țări?

În lume există țări care sunt sigure pentru datele dvs. și altele care nu sunt așa. Astfel, de exemplu, Uniunea Europeană este un mediu sigur pentru datele dvs. Politica noastră este să nu trimitem informațiile dvs. personale către nicio țară care nu este sigură din punct de vedere al protecției datelor.

În cazul în care, în scopul furnizării serviciului, este esențial să vă trimitem datele într-o țară care nu este la fel de sigură ca Romania, vom solicita întotdeauna permisiunea dvs. în prealabil și vom aplica măsuri de securitate eficiente care reduc riscurile transmiterii informațiilor dvs. personal pentru o altă țară.

Cât timp vom păstra datele dvs.?

Vă vom păstra datele în timpul relației noastre și atât timp cât legea ne impune. Odată ce termenele legale aplicabile s-au încheiat, vom proceda la eliminarea acestora într-un mod sigur.

Care sunt drepturile dumneavoastră de protecție a datelor?

Ne puteți contacta oricând pentru a afla ce informații avem despre dvs., rectificați-le dacă sunt incorecte și șterge-le odată ce relația noastră s-a încheiat, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita transferul informațiilor dvs. către o altă entitate. Acest drept se numește „portabilitate” și poate fi util în anumite situații.

Pentru a solicita oricare dintre aceste drepturi, trebuie să faceți o cerere scrisă la adresa noastră, împreună cu o fotocopie a actului dvs. de identitate, pentru a vă identifica.

În birourile entității noastre avem formulare specifice pentru a solicita aceste drepturi și vă oferim ajutorul nostru pentru a le completa.

Pentru a afla mai multe despre drepturile dvs. de protecție a datelor, puteți consulta site-ul web Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.

 

Vă puteți retrage consimțământul dacă vă răzgândiți mai târziu?

Vă puteți retrage consimțământul dacă vă răzgândiți cu privire la utilizarea datelor dvs. în orice moment.

Astfel, de exemplu, dacă ați fost odată interesat să primiți publicitate pentru produsele sau serviciile noastre, dar nu mai doriți să primiți publicitate suplimentară, ne puteți informa prin formularul de opoziție la tratament disponibil la birourile entității noastre.

 

Politica noastră nu este de a crea profiluri ale utilizatorilor serviciilor noastre.

Cu toate acestea, pot exista situații în care, în scopul furnizării serviciului, comercial sau altfel, trebuie să creăm profiluri de informații despre dvs. Un exemplu ar putea fi utilizarea istoricului de achiziții sau de servicii pentru a vă putea oferi produse sau servicii adaptate gusturilor sau nevoilor dvs.

În acest caz, vom aplica măsuri de securitate eficiente care vă protejează informațiile în permanență de persoanele neautorizate care intenționează să le utilizeze în beneficiul lor.

Vom folosi datele dvs. în alte scopuri?

Politica noastră este să nu folosim datele dvs. în alte scopuri decât cele pe care vi le-am explicat. Cu toate acestea, dacă trebuie să folosim datele dvs. pentru diferite activități, vă vom solicita întotdeauna permisiunea în avans prin opțiuni clare care vă vor permite să decideți în acest sens.