Skip to main content

Începerea implementării proiectului Smart Digital Lab „Hermann Oberth” la LICEUL GERMAN HERMANN OBERTH

pnrr

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

Smart Digital Lab „Hermann Oberth”

la LICEUL GERMAN HERMANN OBERTH

din Voluntari, județul Ilfov

LICEUL GERMAN HERMANN OBERTH anunță începerea implementării proiectului intitulat Smart Digital Lab „Hermann Oberth” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2169.

Proiectul este finanțat printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte

„Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Crearea unui ecosistem de înalta calitate și performanța in cadrul instituției prin asigurarea infrastructurii educaționale de tip laborator inteligent ce conține tehnologie și mobilier colaborativ prin care urmărim crearea, dezvoltarea si implementarea unei săli complexe de curs, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.
  2. Creșterea competentelor digitale ale elevilor prin asigurarea accesului gratuit al tuturor elevilor liceului, inclusiv pentru elevii refugiați, și al elevilor care provin din zone sau medii defavorizate ale județului Ilfov și din zone în care există școli cu predare în limba minorității germane la infrastructura digitala avansata precum si la metode de învățare inovatoare pentru îmbunătățirea constanta a competențelor digitale ale tuturor elevilor.
  3. Îmbunătățirea competentelor digitale ale cadrelor didactice prin asigurarea unui program complex de formare a cadrelor didactice ale instituției ce vizează utilizarea echipamentelor digitale achiziționate precum și aplicarea unor metode noi de pedagogie digitala ce integrează și competențe digitale precum predarea și învățarea bazata pe proiecte (project based learning), predarea si învățarea hibridă (blended learning) etc.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 370.738,30 lei, din care 56.735,90 lei reprezintă TVA eligibil și 19.556,50 lei cheltuieli neeligibile, fiind contribuția cu fonduri europene de 95%.

Data începerii investiției: 07 februarie 2024

Data finalizării investiției: 31 ianuarie 2025

Localizărea investițiilor: LICEUL GERMAN HERMANN OBERTH, Voluntari, Str. Emil Racoviță nr. 15

Impact al proiectului: Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: D’Introno MIchele

E-mail contact: michele.dintrono@scoala-germana.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.