Skip to main content

Cuprinderea timpurie în sistemul de educație complementară de înaltă calitate - cheia reușitei școlare și a echilibrului familial

pnrr

Anunț privind începerea implementării proiectului Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementare intitulat:

„Cuprinderea  timpurie în sistemul de educație complementară de înaltă calitate -  cheia reușitei școlare și a echilibrului familial”

cu cod de proiect: e-PNRR:61

la ȘCOALA GIMNAZIALĂ HERMANN OBERTH

din Orașul Voluntari, județul Ilfov

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HERMANN OBERTH, in calitate de beneficiar, în parteneriat cu PRIMARIA ORAȘULUI VOLUNTARI și ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI ȘTIINȚĂ HERMANN, anunța lansarea proiectului „Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementare” in Orașul Voluntari, județul Ilfov - Nr. de identificare proiect e-PNRR 61.

Proiectul este finanțat de către  Ministerul Educației – în cadrul apelului ”Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, prin Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) /Pilonul VI: Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație /Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate / Investiția 2: Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului a minimum 16 copii cu vârste  până  la 6 ani la servicii de educație timpurie complementare, incluzive și de calitate   prin  amenajare și echiparea a cel puțin două săli de grupă, spațiu în aer liber,  vestiare, spațiu pentru servirea mesei și centru de resurse pentru părinți, precum și prin derularea de activități educaționale de dezvoltare armonioasă a copiilor, inclusiv pentru formarea competențelor necesare tranziției spre învățământul primar, consilierea părinților cu privire la dezvoltarea copiilor pe durata proiectului, precum și pe durata de sustenabilitate.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea globală  a personalității copiilor, inclusiv a competențelor necesare integrării cu succes în învățământul primar, prin amenajarea a două săli de grupă  şi  dotarea cu  echipamentele și resursele didactice necesare, cu respectarea standardelor privind materialele de predare/învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani;
 • Stimularea  interacțiunii dintre copii, dintre copii și adulții și cu mediul educațional pentru a încuraja explorarea, experimentarea, jocul,  ca experiențe de învățare prin crearea unei ludoteci și a unui grup de joacă, într-un spațiu dedicat, care să răspundă procesului de dezvoltare cognitivă, motrică, afectivă  deplină a copilului;
 • Crearea unui pachet coerent de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinți care să contribuie la formarea unor abilități   în utilizarea cunoștințelor din psihologia dezvoltării copilului  și la  promovarea  principiilor  unei creșteri, îngrijiri și educații de calitate, prin organizarea unor ateliere bilunare de informare, a unor sesiuni săptămânale de consiliere și sprijin familial și a două cursuri de educație parentală;
 • Dezvoltarea  parteneriatului cu autoritatea publică locală pentru creșterea accesului la servicii de educație complementară, incluzive și cu respectarea standardelor de calitate, dedicate  copiilor sub 6 ani, în acord cu nevoile locale;
 • Dezvoltarea unui mediu incluziv la nivel instituțional, prin implementarea principiilor designului universal al învățării, inclusiv prin formarea  a cel puțin patru persoane implicate în serviciile educaționale complementare.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este 824.539,00 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 687.976,81 lei, valoarea TVA aferentă este de 130.709,89 lei, valoarea neeligibilă este de 5.882,30 lei , contribuția din fonduri europene fiind de 99.29%.

Data începerii investiției: 03 ianuarie 2024

Data finalizării investiției: 31 martie 2024 care poate fi prelungită cu 6 luni

Localizarea investițiilor: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HERMANN OBERTH, Voluntari, Bl. Pipera nr. 77

Rezultatele preconizate sunt:

 1. un parteneriat organizat și funcțional,
 2. spațiu amenajat, dotat, digitalizat și operațional
 3. structură nou înființată, servicii complementare de educație timpurie funcționale
 4. 16 copii beneficiari ai serviciilor educaționale complementare (8 pentru grădinița comunitară și 8 pentru ludotecă/ grup de joacă)
 5. pachet de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinți (resurse, prezentări, minute, fișe de feedback etc. )
  1. pentru  cursurile de educație parentală :2 baze de curs, 2 fișe colectare feedback, 2 prezentări PPT;
  2. pentru atelierele de informare bilunare (aproximativ 18 seturi de resurse de informare oferite participanților)
  3. sesiuni săptămânale de consiliere și sprijin familial (planificare cu teme pentru întâlnirile cu părinții).
 6. Anunț lansare proiect
 7. Un comunicat presă locală
 8. Un anunț de încheiere a proiectului

Date de contact: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HERMANN OBERTH

www.scoala-germana.ro