Fiecare elev are un ritm propriu în învăţare şi metode personale pe care le foloseşte în studiu, iar această diversitate trebuie să îşi găsească un răspuns pedagogic şi în mediul şcolar.

Pe lângă abordarea diferenţiată în cadrul orelor de curs, Şcoala Germană Hermann Oberth propune două tipuri de intervenţii:

  • Suport educational pe termen scurt : centrat pe remedierea unei dificultăţi punctuale (urmare a absenţei de la orele de curs, o dificultate sesizată în formarea unei comptenţe, o dificultate conjuncturală etc.).
  • Suport educaţional pe termen lung: decalaj important care tinde să se permanetizeze, dificultăţi de un anumit tip care ţin de abilităţile individuale, necesită o intervenţie de durată etc. În acest caz, suportul educaţional se va desfăşura după decizia comună – şcoală – părinţi- elev şi presupune suport financiar suplimentar.