Învăţământul  primar este format din clasa pregătitoare şi clasele I – a IV-a.

Clasa pregătitoare a fost structurată, în cadrul HOS, pentru a-şi atinge pe deplin scopul principal: pregătirea pentru viaţa şcolară şi facilitarea succesului şcolar.

Trecerea treptată de la abordarea holistică la cea structurată în special pe discipline, creşterea treptată a timpului destinat activităţii care necesită concentrare, interacţiunea cu mai mulţi profesori (muzică, educaţie fizică, engleză, limbă română) şi, implicit, cu mai multe tipologii de cerinţe şcolare, schimbarea mediului de învăţare toate acestea contribuie la o acomodare treptată la învăţământul primar.

Accentul este pus pe crearea contextelor şi a experienţelor relevante de învăţare, iar focalizarea este pe contactul direct cu mediul social, cultural şi natural.

Capătă importanţă:

 • Autodescoperirea şi reflecţia
 • Valorificarea ideilor creative
 • Responsabilitatea pentru învăţare
 • Empatia şi grija faţă de ceilalţi
 • Administrarea pozitivă atât a succesului, cât  şi a eşecului
 • Colaborarea şi competiţia
 • Diversitatea şi incluziunea
 • Natura şi protejarea ei

Acest cadru a fost structurat pentru a accentua aspectul comunicativ-funcţional al învăţării limbii şi literaturii materne în contextul actual.

Competenţe

 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii germane în diferite situaţii de comunicare
 2. Aplicarea şi extinderea elementelor de bază ale activităţilor ştiinţifice cât şi însuşirea de cunoştinţe de fundal literar-ştiinţifice, pe baza diverselor texte literare şi non-literare
 3. Argumentarea în scris şi oral, exprimarea opiniei şi utilizarea gândirii critice în abordarea textelor literare şi non-literare
 4. Înţelegere pentru expresiile culturale străine şi pentru opiniile diferite

Valori şi atitudini pe care le urmărim:

 1. Bucuria de a citi, sensibilitate şi sensibilitate estetică în domeniul literaturii;
 2. Cunoaşterea valorilor culturii germane şi interiorizarea acestora;
 3. Gândire independentă, gândirea critică;
 4. Încredere în capacitatea comunicativă;
 5. Flexibilitate şi toleranţă faţă de argumentele şi părerile altora;
 6. Deschidere pentru nou;
 7. Abilităţi de comunicare interculturală, realizarea de conexiuni între literatura de specialitate în limba maternă şi literatura română.

La Matematică și explorarea mediului se urmăreşte  contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor în diferite situaţii de viaţă.

Metodele utilizate în procesul de predare-învățare  sunt focalizate pe elev, specifice învățării prin acțiune, astfel încât obiectivele propuse să poată fi realizate într-un context cât mai atractiv.