Skip to main content

Politica de mediu

politica de mediu

Responsabili față mediul înconjurător

Cultura școlii noastre este de a prețui mediului. Prin abordări transversale, îi implicăm pe elevi în înțelegerea  beneficiilor conexiunii cu natura ca principiu de bază pentru a realiza un viitor sănătos și durabil pentru toți. Curriculumul și activitățile pe care le propunem întruchipează acest angajament durabil pentru a educa elevele și elevii pe măsură ce cresc și devin membri activi și responsabili ai societății.

Ne străduim să creăm un mediu de învățare atractiv și cu impact valoros asupra fiecăruia, iar modul nostru de a fi este bazat pe principiul că stilul de viață nu trebuie să interfereze negativ cu viața generațiilor viitoare. În acest sens, Proiectul nostru educațional promovează relevanța mediului natural pentru formarea elevilor  și pentru viitorul lor.

La HOS suntem dedicați următoarelor obiective:

  • să promovăm practici durabile din punct de vedere al mediului;
  • să apreciem și  să respectăm rolul mediului în învățarea și dezvoltarea elevilor;
  • să devină rutină  reducerea consumului de energie și apă, concomitent cu reducerea deșeurilor;
  • să implicăm întreaga comunitate școlară, inclusiv elevi, profesori, personal auxiliar/ nedidactic, părinți, tutori etc. în practici durabile;
  • să analizăm critic mediul în care trăim și să învățăm pentru a îmbunătăți constant practicile directe de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă.

Bune practici de mediu

Bunele noastre practici de mediu acoperă toate domeniile de activitate la școală:

Educaţie Ca instituție educațională, susţinem în mod specific educația despre sustenabilitate,  dezvoltarea durabilă și managementul mediului. Pentru a face acest lucru, desfășurăm activități și ateliere care promovează conștientizarea  importanței mediului în viața noastră și responsabilitatea socială.

Implicare în comunitate Încercăm să implicăm întreaga comunitate școlară, inclusiv  famillile elevilor noștri, partenerii educaționali în practici durabile. Invităm părinți cu experiență în domeniu să ne ajute să ne menținem și să ne îmbunătățim mediul școlar.

Diversitate Școala noastră este un exemplu de diversitate demografică, cu elevi din diferite țări. Îmbrățișăm această diversitate ca parte a principiilor noastre pentru a crea oportunități de învățare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic și nedidactic.

Reducerea deșeurilor de plastic în mediul nostru este o altă prioritatate Evităm plasticul în interiorul școlii noastre și folosim coșuri de reciclare pentru plastic și hârtie în diferitele spații.

Produse locale  Avem propria bucătărie în care pregătim un meniu durabil, în care produsele procesate se folosesc sporadic. Încurajăm consumul de fructe și legume de sezon, produse local ori de câte ori este posibil, pentru a garanta un impact pozitiv asupra comunității locale și globale.

Cumpărături ecologice Ne străduim să achiziționăm produse ecologice pentru a produce un  impact pozitiv asupra mediului și pentru a educa elevii referitor la importanța de a face alegeri ecologice în viața lor.

Încurajăm elevii să ia decizii și să inițieze proiecte noi Elevii noștri pot fi promotorii schimbării atât în mediul școlar, cât și în comunitatea mai largaă. Îi încurajăm să privească în mod critic în jur și să reflecteze asupra unor proiecte care pot avea un impact pozitiv asupra mediului.