Viziunea Şcolii Germane Hermann Oberth  este aceea că  finalitatea  unui sistem educaţional are un impact esenţial asupra inovaţiei şi creativităţii unei societăţi în continuă redefinire.

De aceea, Şcoala Germană Herman Oberth îşi asumă responsabilitatea de a contribui la schimbările profunde viitoare din societate şi a creat un sistem educaţional coerent, care să implice elevul într-un proces de învăţare relevant şi bogat în semnificaţii.

HOS are o filozofie educaţională pe care şi-a    conceput-o în beneficiul copilului real, axată pe principiul că şcoala trebuie să fie un spaţiu care să faciliteze dezvoltarea pentru societatea în care va trăi, caracterizată prin valorizarea competenţelor înalte, a capacităţii de a comunica facil în limbi străine, mobilitate, multiculturalitate, adaptabilitate la o societate în continuă schimbare şi o reală capacitate de a lucra în echipă, empatici la o societate extrem de diversă.

Misiunea  echipei noastre HOK& HOS se concretizează prin următoarele ţinte:

 • să fim continuu elevi şi să ne dezvoltăm acele competenţe care presupun adaptarea pedagogiei la dinamismul aşteptărilor unei societăţi a viitorului;
 • să ne informăm continuu şi să facem ca învăţarea să fie relevantă şi să aibă semnificaţie pentru elev;
 • să încurajăm stilurile diferite de învăţare;
 • să susţinem creativitate şi inovarea, în locul abordărilor în şabloane şi a învăţării pasive;
 • să susţinem diversitatea opiniilor elevilor şi pluralitatea opţiunilor în dezvoltarea individuală;
 • să stimulăm motivaţia elevilor pe calea depăşirii propriilor aşteptări academice, în identificarea opţiunilor şi luarea deciziilor;
 • să îi implicăm pe elevi în proiecte de responsabilitate socială în mod constant şi să încurajăm empatia faţă de semeni

Din această perspectivă, profilul elevului HOS se caracterizează prin:

 • entuziasm şi curiozitate în învăţare
 • creativitate şi încredere în sine
 • independenţă şi spirit de echipă
 • toleranţă şi sensibilitate la nevoile semenilor

Un copil este un univers bogat. HOK/HOS se angajează să pornească în procesul educaţional de la EL/EA şi să  creeze un mediu care să-i întărească încrederea în sine, curiozitatea academică, preocuparea pentru studiul ştiinţelor.

HOS urmăreşte ca fiecare viitor adult să aibă o capacitate ridicată de adaptare la realitate. Pentru aceasta, în curriculumul la decizia şcolii, dar şi într-o manieră integrată, prin toate disciplinele de studiu, la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal vor fi abordate elemente de interculturalitate, de educaţie antreprenorială şi de cetăţenie democratică.