Continuă studiul limbii germane materne la liceu!

Înscrie-te în clasa a IX-a la Liceul German Hermann Oberth

Rezultate excepționale la Evaluarea Națională 2016 pentru elevii clasei a VIII-a ai Școlii Germane Hermann Oberth

Școala Germana Hermann Oberth se situează pe primul loc în topul școlilor din București și Ilfov cu medii la Evaluarea Națională peste 9 (100%).

Una dintre notele de 10 la limba și literatura germană a fost obținută de un elev al școlii noastre (singura notă de 10 la limba germană maternă pentru zona educațională București – Ilfov).

Elevii noștri, spre deosebire de majoritatea absolvenților clasei a VIII-a, au susținut trei examene (limba și literatura română, matematică și limba și literatura germană), efortul fiind mult mai mare față de cei care au avut de pregătit și susținut doar două examene.

Secretul acestei reușite constă atât în faptul că fiecare elev este privit din perspectiva nevoilor individuale cât și în excelenta pregătire, profesionalismul și entuziasmul echipei de profesori.

Liceul German Hermann Oberth oferă trei burse integrale pentru anul şcolar 2016 – 2017

Elevii cu rezultate academice de excepţie, care au studiat în sistemul de limbă germană maternă sau au un nivel foarte bun de limbă germană, dar şi entuziasmul de a se implica activ la construirea propriilor cariere pot beneficia de burse de excelenţă, începând cu anul şcolar 2016 – 2017.

Cele trei burse, cu o valoare anuală totală de 21.000 euro, sunt oferite pentru toată durata studiilor liceale şi cuprind integral taxele de şcolarizare, cu condiţia păstrării standardelor academice de excelenţă.

Condiții de acordare a burselor liceale:

 • Prima etapă presupune depunerea la Şcoala Germană Hermann Oberth a următoarelor documente: cerere – tip, scrisoare de motivaţie, scrisoare recomandare din partea unui profesor, adeverinţă cu situaţia şcolară actuală
 • A doua etapă presupune susținerea unui interviu şi prezentarea unui eseu în limba germană
 • A treia etapă reprezintă decizia consiliului Şcolii Germane Hermann Oberth privind selecţia potenţialilor bursieri

Acordul final se transmite candidaţilor după susţinerea evaluării naţionale, în funcţie de media obţinută la acest examen.

De ce studiul limbii germane?

Cu un portofoliu lingvistic care cuprinde atât limba germană, cât și engleza, franceza sau spaniola și, bineînțeles, limba română, cu o pregătire temeinică în domeniul științelor, dar și al IT-ului, antreprenoriatului, eticii și psihologiei, toate construite pe axa creativității și inovației, absolvenții Liceului German Hermann Oberth au șanse reale de integrare academică universitară și profesională în medii de succes.

Cel mai mare protagonist economic din Europa, aflat în spațiul de limbă germană, se caracterizează prin stabilitate, dezvoltare constantă și, implicit, o nevoie majoră de specialiști.

Avem 10 ani de funcţionare şi experienţă în educaţie

De la înființare Şcoala Germană Hermann Oberth a dezvoltat un parcurs complet de limbă germană maternă. Începand cu anul şcolar 2016 – 2017, Şcoala Germană Hermann Oberth continuă dezvoltarea sistemului de educaţie în limba germană cu nivelul liceal.

Liceul reprezintă comunitatea tinerilor care privesc deja cu preocupare şi curiozitate dincolo de mediul şcolar, spre mediul academic universitar şi spre piaţa muncii, iar Liceul German Hermann Oberth îşi propune să construiască premisele reuşitei fiecărui absolvent.

Ne mândrim cu rezultatele elevilor noștri, premii şi menţiuni la olimpiadele locale, judeţene şi naţionale

 • Doi elevi participanți la Olimpiada Națională de Limba Germană Maternă 2016
 • Un elev participant la Olimpiada Națională de Matematică 2016
 • Recunoaştere la nivel naţional pentru calitatea limbii germane – 2015- menţiune la olimpiada naţională de limbă germană maternă
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română la nivel de performanţă – 2016 – patru elevi calificaţi la olimpiada naţională de limbă română
 • Apariţii editoriale ale elevilor şcolii noştri în Dilematix şi la Editura Arthur

Încurajarea şi afirmarea performanţelor în domeniul artelor (pian, arte vizuale, arhitectură), atât în ţară cât şi în străinătate

Susţinerea performanţelor sportive ale elevilor noştri (înot, tenis etc.)

Prin ce suntem diferiți de alte licee:

 • Oportunitatea de a studia limba germană cu o echipă de profesori care sunt specializaţi să predea în sistemul de limbă germană maternă
 • Utilizarea resurselor educaţionale specializate pentru studiul limbii germane (seturi educaţionale achiziţionate din Austria şi Germania)
 • Încurajarea cercetării, ca premisă a unui traseu academic reuşit;
 • Motivarea şi consilierea elevilor pentru a explora interesele şi aptitudinile proprii
 • Construirea competenţelor pentru studiul disciplinelor în acord cu nevoile pieţei muncii
 • Crearea de căi personalizate pentru aprofundarea intereselor de învăţare
 • Specializarea tehnicilor de învăţare ca pregătire pentru mediul academic
 • Organizarea de cursuri de scriere creativă, public speacking, antreprenoriat, robotică, etică, psihologie, IT (inclusiv limbajul de programare Java)
 • Stimularea participării la activităţi sportive în scopul construirii unui comportament bazat pe fair play, tenacitate, spirit de echipă etc.
 • Încurajarea voluntariatului şi a practicii pe durata cursurilor liceale

Ce ne propunem?

Finalitatea unui sistem educaţional are un impact esenţial asupra inovaţiei şi creativităţii unei societăţi în continuă redefinire.

Viitorul adult va trebui, din ce în ce mai mult, să se integreze într-o piaţa a muncii caracterizată prin complexitate şi dinamism, care solicită competenţe noi. Şi pentru a vorbi de un impact pozitiv asupra competenţelor acestui adult, atunci însuşi sistemul trebuie să se structureze pe principiul creativităţii şi inovaţiei.

Elevul va fi îndrumat cum să înveţe eficient şi cum să aplice ceea ce învaţă:

 • să lucreze independent şi în echipă
 • să identifice valorile şi să le respecte
 • să se cunoască pe sine şi să-şi descopere aptitudinile pentru a şi le dezvolta
 • să utilizeze cu uşurinţă cât mai multe limbă străine
 • să fie preocupaţi de domeniul ştiinţelor, în special de inovaţie în domeniile de vârf
 • să empatizeze cu nevoile celorlalţi; să manifeste spirit antreprenorial

Consilierea elevilor pentru carieră este o importantă componentă a politicii Liceului German Hermann Oberth, deoarece considerăm o responsabilitate a şcolii de a orienta elevii, de a-i sprijini să identifice principalele oportunităţi de dezvoltare personală şi de a înţelege rolul învăţării pe tot parcursul vieţii, în strânsă legătură cu practica.

Proiectul educaţional al Liceului German Hermann Oberth se bazează şi pe colaborarea directă cu firme germane care operează în România şi cu implicarea elevilor în module de practică pe diferitele paliere de funcţionare ale unei structuri economice.

Galerie imagini

Date de contact

Sediile Școlii și Grădiniței Hermann Oberth:
– Sos. Pipera-Tunari nr. 34E, Voluntari, Ilfov
– Sos. Pipera-Tunari nr. 77, Voluntari, Ilfov
Telefon: 021 231 20 45; 0730 118 986
Fax: 021 231 20 45
office@scoala-germana.ro/olsite
www.scoala-germana.ro/olsite

Localizare pe hartă