Ce oferă programul academic în limba germană la Liceul German Hermann Oberth?

Liceul German Hermann Oberth este autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  prin OM  nr. 5762/12.11.2015, cu următoarele specializări :

Real: matematică –informatică (limba de predare germană maternă şi bilingv germană) ;

ştiinţe ale naturii – (limba de predare germană maternă şi bilingv germană) ;

uman –  filologie (limba de predare germană maternă).

Prin ce suntem diferenţi de alte licee?

În primul rând, oportunitatea de a studia limba germană cu o echipă de profesori care  sunt specializaţi să predea în sistemul de limbă germană maternă.

Utilizarea resurselor educaţionale specializate pentru studiul limbii germane (seturi educaţionale achiziţionate din Austria şi Germania) constituie un support important pentru integrarea ulterioară în orice mediu academic, de cercetare sau profesie.

Dincolo de opţiunile care vizează domeniile pe care elevii doresc să le aprofundeze, HOS se preocupă :

  • să rafineze tehnicile de învăţare, în contexte diferite şi provocări multiple ;
  • să asigure o expunere bogată la perspective sociale variate ale domeniilor de studiu ;
  • să sprijine pregătirea antreprenorială ;
  • să inspire în rândul comunităţii şcolare ideea învățării pe tot parcursul vieții;
  • să susţină creativitatea, inovaţia, ingeniozitatea în viaţa comunităţii educaţionale;
  • să promoveze respectul pentru diversitate şi drepturile celorlaţi ;
  • să dezvolte abordarea critică a evenimentelor care se succed în societate, la nivel naţional şi internaţional ;
  • să promoveze importanţa sănătății fizice, a intelectului, a eticii și a comportamentului social;
  • să stimuleze participarea la activităţi sportive în scopul construirii unui comportament bazat pe fair play, tenacitate, spirit de echipă etc.
  • să încurajeze voluntariatul şi practiciarea pe durata cursurilor liceale.

 

Toate această abordară este susţinută şi de organizarea  de cursuri de  scriere creativă,

participarea la examinările Cambridge, cursuri de public speacking,  antreprenoriat, robotică, etică, psihologie, IT  (inclusiv  limbajul de programare Java) ;

HOS are ca obiectiv  familiarizarea elevilor cu diferite medii academice şi de cercetare (Platforma Măgurele, Universitatea Bucureşti etc.), cât şi cu identificarea diferiţilor posibili angajatori în vederea organizării unor stagii de practică.

De ce limba germană ?

Cel mai mare protagonist economic din Europa, aflat în spațiul german de limbă, se caracterizează prin stabilitate, dezvoltare constantă și, implicit, o nevoie majoră de specialiști.

Cu un portofoliu lingvistic care cuprinde atât limba germană, atestată prin examinările specifice de limbă,  cât și engleza atestată prin examinările Cambridge, franceza sau spaniola și, bineînțeles, limba română, cu o pregătire temeinică în domeniul științelor, dar și al IT-ului, antreprenoriatului, eticii și psihologiei, toate construite pe axa creativității și inovației, absolvenții Liceului German Hermann Oberth au șanse reale de integrare academică universitară și profesională în medii de succes.