Echipa HOK/ HOS şi-a dezvoltat competenţele de a evalua folosind un spectru larg de metode, de la cele subiective şi intuitive, până la cele obiective şi validate ştiinţific. Este important ca ele să fie considerate un tot unitar, deoarece oferă o gamă largă de soluţii şi, în consecinţă,  contribuie la crearea unei  imagini echilibrate asupra copilului.

La nivelul Grădiniţa Germană Hermann Oberth, evaluarea se bazează pe :

 • Observarea şi notarea atât a comportamentului tipic, cât şi a celui atipic;
 • Colectarea de observaţii din surse multiple pentru ca acestea să fie cât mai relevante;
 • Sintetizarea dovezilor din diferite contexte pentru a mări validitatea observaţiilor;
 • Portofoliul; copiii sunt încurajaţi să aleagă din produsele obţinute în urma diferitelor activităţi pe cele pe care doresc să le păstreze în portofoliul personal. Această libertate presupune asumarea unor rezultate şi implică, evident, o componentă autoevaluativă pe care o încurajăm pe durata întregii şcolarităţi.

La nivelul Şcolii Germane Hermann Oberth, evaluarea este transparentă, obiectivă şi stimulativă, pentru a-i încuraja pe elevi să îşi asume învăţarea.

In procesul evaluării

NU dorim să… Deoarece… Ne propunem să Pentru că…
punem accentul pe ceea ce nu ştiu copiii/elevii această abordare diminuează  încrederea de sine a multor copii/elevi punem accentul pe ceea ce ştiu copiii/elevii să facă, iar pe baza acestor informaţii să definim nevoile de învăţare ajută la dezvoltarea încrederii de sine şi reprezintă o bază pentru dezvoltarea competenţelor
folosim preponderent fişele de  lucru indică o perspectivă limitată despre ceea ce pot face copiii/eleviii încurajăm copiii/elevii să demonstreze ce  învaţă într-o varietate de moduri oferă posibilitatea descoperirii tipului specific de inteligenţă al fiecăruia
facem comparaţii între copii/elevi comparaţiile pot deveni, în mod eronat, mai importante decât actul de învăţare evaluăm ceea ce pot face elevii în raport cu obiectivele propuse îl ajută pe fiecare copil/elev să se simtă valorizat şi motivat
excludem copiii/elevii de la procesul de evaluare este important să  încurajăm dezvoltarea abilităţilor de auto-evaluare încurajăm copiii/elevii să devină mai activi în evaluarea propriei evoluţii şi, cu ajutorul cadrului didactic, să stabilească ţinte de învăţare pentru viitor elevii/ copiii îşi construiesc o imagine despre lumea din jur şi acest proces încurajează auto-evaluarea şi învăţarea independentă

La nivelul învăţământului primar/ gimnazial/ liceal se diversifică sursele de obţinere a informaţiilor despre progresul elevilor şi, totodată, se rafinează modalităţile de autoevaluare.

 • Proiectele – sunt modalităţi de evaluare a produsului membrilor unor echipe după derulararea unei munci de cercetare pe durata unei unităţi mai mari de timp;
 • E-proiecte – evaluarea electronică a unui proiect individual, prin care se observă competenţe individuale transversale;
 • Activităţi de laborator;
 • Teste periodice; blitz test;
 • Probe orale cu focus pe capacitatea de a susţine un punct de vedere în faţa unui auditoriu
 • Debate pe diferite teme aparţinând diferitelor discipline
 • Examinări externe

Evaluarea vizează:

 • Să sprijine elevul în îmbunătăţirea tehnicilor de învăţare, în asumarea învăţării şi în încurajarea perseverenţei;
 • Să ofere părinților o radiografie a progresului elevului;
 • Să sugereze profesorilor metode pentru îmbunătățirea predării, să ofere informații despre aptitudinile, interesele elevilor etc.