“Nu există forţă a naturii mai puternică decât ideea căreia i-a sosit timpul. ”

Victor Hugo

Cultura germană, incluzând componenta lingvistică, a prezentat pentru societatea românească, de-a lungul timpului, un interes puternic, materializat prin construirea unor căi de acces către acest univers de cunoaştere. Perspectiva a fost întărită de integrarea României în UE şi de oportunităţile sporite oferite de piaţa muncii, de mobilitatea crescută a tinerilor, de importanţa acordată la nivel internaţional competenţelor lingvistice.

Pornind de la dorinţa de a oferi o alternativă superioară din punct de vedere calitativ la sistemul public de educaţie în limba germană, Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă Hermann Oberth, valorificând experienţa în acest domeniu câştigată prin implicarea în crearea şi aplicarea politicilor regionale/naţionale în educaţie, a iniţiat toate demersurile pentru a construi o instituţie solidă pentru studiul în limba germană.

De ce Hermann Oberth?

Hermann Oberth a fost primul om care a arătat calea prin care visul zborului în spaţiu poate deveni realitate prin numeroasele sale construcţii de rachete. “Realizările lui în domeniul astronauticii merită un loc de cinste în  istoria tehnicii şi ştiinţei”, consemna  celebrul Wernher von Braun, unul dintre cei mai importanţi savanţi în domeniul astronauticii şi principalul realizator al programului de zboruri spaţiale Apollo (NASA).

Modelul personalităţii Hermann Oberth, care a visat în copilărie la zborul în spaţiu şi care şi-a urmat acest vis, reuşind să îl materializeze, chiar în pofida rezervelor şi neîncrederilor exprimate ne inspiră şi ne încurajează, reprezentând încrederea pe care fiecare copil/tânăr trebuie să o aibă în el însuşi pentru a reuşi.

HOK şi HOS nu promovează o anumită religie, nu favorizează accesul la educaţie al unei anumite etnii; rolul pe care şi l-a asumat este acela de a încuraja educaţia de calitate în limba germană, menţinând standarde ridicate în ceea ce priveşte însuşirea limbii române, cu deschidere către valorile universale. Aceasta înseamnă atât o cunoaştere corectă şi la standarde atinse de nativi în învăţarea limbii germane, cât şi o deschidere către disciplinele care stau la baza competenţelor cheie promovate de documentele europene, către valori, prin stimularea apetitului pentru creativitate.