Grădiniţa Germană Hermann Oberth şi Şcoala Germană Hermann Oberth  au fost acreditate,respectiv autorizate în urma evaluării  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar prin Ordinul  nr. 5388/21.08.2012.

Liceul German Hermann Oberth este autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar  prin Ordinul  nr. 5762/12.11.2015, cu următoarele specializări :

Real: matematică

  • informatică (limba de predare germană maternă şi bilingv germană);
  • ştiinţe ale naturii – (limba de predare germană maternă şi bilingv germană) ;

Uman:

  • filologie (limba de predare germană maternă).