ACREDITARI

Hermann Oberth este acreditata de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului si ARACIP

INSCRIERE LICEU

Pentru a vedea beneficiile,oportunitatile si a completa formularul de inscriere apasati butonul de mai jos!

De ce Hermann Oberth?

Hermann Oberth a fost primul om care a arătat calea prin care visul zborului în spaţiu poate deveni realitate prin numeroasele sale construcţii de rachete. “Realizările lui în domeniul astronauticii merită un loc de cinste în  istoria tehnicii şi ştiinţei”, consemna  celebrul Wernher von Braun, unul dintre cei mai importanţi savanţi în domeniul astronauticii şi principalul realizator al programului de zboruri spaţiale Apollo (NASA).

Modelul personalităţii Hermann Oberth, care a visat în copilărie la zborul în spaţiu şi care şi-a urmat acest vis, reuşind să îl materializeze, chiar în pofida rezervelor şi neîncrederilor exprimate ne inspiră şi ne încurajează, reprezentând încrederea pe care fiecare copil/tânăr trebuie să o aibă în el însuşi pentru a reuşi.

HOK şi HOS nu promovează o anumită religie, nu favorizează accesul la educaţie al unei anumite etnii; rolul pe care şi l-a asumat este acela de a încuraja educaţia de calitate în limba germană, menţinând standarde ridicate în ceea ce priveşte însuşirea limbii române, cu deschidere către valorile universale. Aceasta înseamnă atât o cunoaştere corectă şi la standarde atinse de nativi în învăţarea limbii germane, cât şi o deschidere către disciplinele care stau la baza competenţelor cheie promovate de documentele europene, către valori, prin stimularea apetitului pentru creativitate.

Misiunea si viziunea

Viziunea Şcolii Germane Hermann Oberth  este aceea că  finalitatea  unui sistem educaţional are un impact esenţial asupra inovaţiei şi creativităţii unei societăţi în continuă redefinire.

De aceea, Şcoala Germană Herman Oberth îşi asumă responsabilitatea de a contribui la schimbările profunde viitoare din societate şi a creat un sistem educaţional coerent, care să implice elevul într-un proces de învăţare relevant şi bogat în semnificaţii.

HOS are o filozofie educaţională pe care şi-a    conceput-o în beneficiul copilului real, axată pe principiul că şcoala trebuie să fie un spaţiu care să faciliteze dezvoltarea pentru societatea în care va trăi, caracterizată prin valorizarea competenţelor înalte, a capacităţii de a comunica facil în limbi străine, mobilitate, multiculturalitate, adaptabilitate la o societate în continuă schimbare şi o reală capacitate de a lucra în echipă, empatici la o societate extrem de diversă.

Detalii

Cuvantul directorului

Şcoala Germană Hermann Oberth a fost fondată în anul 2004, anticipând nevoile de schimbare ale sistemului de educație din perspectiva redefinirii Uniunii Europene.

Noi, echipa HOS, credem în importanţa:

  • inovaţiei şi creativităţii;
  • respectului faţă de semeni, empatiei;
  • spiritului de echipă;
  • angajamentului şi responsabilităţii;
  • curiozităţii active;
  • relevanţei;

DIRECTOR – Prof. Florin DROC

Detalii